نویسنده = بختیاری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. اثرات فعالیت واحدهای آبزی‌پروری دومنظوره بر معیشت خانوارهای شاغل (مورد مطالعه: استان همدان)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 735-747

موسی اعظمی؛ احمد بختیاری؛ کاروان شانازی