نویسنده = حسنکی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار قیمت تضمینی و هزینه تولید بر سطح زیر کشت محصولات راهبردی کشاورزی

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-28

سعید یزدانی؛ مرتضی حسنکی؛ حسین نوروزی