نویسنده = رزاقی بورخانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل راهبردی TOWS در توسعه گردشگری کشاورزی و روستایی استان مازندران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 509-525

فاطمه رزاقی بورخانی؛ یاسر محمدی