نویسنده = اجاقی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش اکتشاف و بهره برداری از دانش در توسعه ابعاد نوآوری در مؤسسات تحقیقات کشاورزی استان البرز

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 693-729

سینا صاحبدل؛ محمد علی نساجهای صرافی؛ محسن ملک لی؛ سعیده اجاقی