نویسنده = انصاری، یعقوب
تعداد مقالات: 1
1. اثر توسعة بازارهای مالی بر توسعة بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 529-535

یعقوب انصاری؛ سید علی حسینی یکانی