نویسنده = رضوانفر، احمد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 541-550

حمید کریمی گوغری؛ احمد رضوانفر؛ سید یوسف حجازی