نویسنده = آقاپور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار در شهرستان‌های شوش، اندیمشک و دزفول

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 603-612

محمد آقاپور؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی