نویسنده = رحیمیان، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-79

سمیه رومیانی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ محسن عارف نژاد


2. شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطب‌های گردشگری استان لرستان

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 483-499

زینب اسد پوریان؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


3. واکاوی راه‌کار‌های صندوق‏های اعتباری خرد در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 675-687

مجتبی صالحی چگنی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


4. عوامل موثر بر بهره‏مندی پایدار از جنگل در بین جنگل‏نشینان استان لرستان

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 673-681

مهدی رحیمیان؛ هوشنگ ایروانی؛ خلیل کلانتری؛ وحید اعتماد