نویسنده = اسماعیلی، عبدالکریم
تعداد مقالات: 1
1. برآورد سیستم تقاضای معکوس فرآورده‌های لبنی: رویکردی برای پیش‌بینی قیمتها

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 707-718

عباس میرزایی؛ عبدالکریم اسماعیلی