نویسنده = پیکانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت اقتصادی کشاورزان شرق حوضه رودخانه زاینده‌رود تحت شرایط خشکسالی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 335-342

اعظم رضایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ غلامرضا پیکانی