نویسنده = بادسار، محمد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل موثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در شهرستان‌های جنوبی استان تهران

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 173-188

محمد بادسار؛ مقصود شاهی جاجان؛ اسماعیل کرمی دهکردی


2. نقش میانجی عوامل فردی و محیطی بر تمایل اشتغال دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-65

روح اله رضائی؛ محمد بادسار؛ مهدی قاسمی؛ سهیلا فتحی


3. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 865-877

روح اله رضائی؛ محمد بادسار؛ داوود امین فنک