نویسنده = رحیمی، جلال
تعداد مقالات: 2
2. بررسی آثار ناپایداری و نوسانات تجاری کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 299-310

اسماعیل پیش بهار؛ جلال رحیمی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمانزاده