نویسنده = بخشوده، محمد
تعداد مقالات: 5
1. پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین و اولویت بندی مناطق ناپایدار زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه هلیل‌رود

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 231-248

عباس میرزایی؛ منصور زیبایی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ محمد بخشوده


2. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 321-328

زینب شکوهی؛ محمد بخشوده