نویسنده = اسد زاده، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقر در حوزه آبریز کرخه بین سال‌های 1383-1362

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 375-385

احمد اسد زاده