نویسنده = امیرخانی، ستاره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت کشاورزان در زمینه خشکسالی (مطالعه موردی گندمکاران شهرستان ورامین)

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 223-229

ستاره امیرخانی؛ محمد چیذری؛ سید محمود حسینی