نویسنده = احمد پور داریانی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 535-546

محمود احمد پور داریانی؛ حسین نیک بین؛ آصف کریمی


2. سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 209-222

آصف کریمی؛ ایرج ملک محمدی؛ احمد رضوانفر؛ محمود احمد پور داریانی