نویسنده = خوشنودی فر، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مولفه‌های پیش برنده در توسعه واحدهای گلخانه‌ای (مطالعه موردی شهرستان ورامین)

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 403-411

مستانه غنجی؛ زهرا خوشنودی فر؛ هوشنگ ایروانی ایروانی