کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 5
2. عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار زنان و مردان پنبه کار استان اصفهان

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 703-714

10.22059/ijaedr.2014.53844

زهرا افشاری؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضائی مقدم


3. بررسی نگرش‌های پا‌یداری در بین کشاورزان پنبه‌کار استان اصفهان

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 423-431

10.22059/ijaedr.2012.24815

زهرا افشاری؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضایی مقدم؛ مسعود بیژنی