نویسنده = ندا علیزاده
تعداد مقالات: 4
1. مؤلفه‌های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 331-345

10.22059/ijaedr.2018.242561.668493

ندا علیزاده؛ حسن علیپور؛ مهدیه السادات میرترابی؛ زینب موذن


2. - تحلیل سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-53

10.22059/ijaedr.2017.62008

ندا علیزاده؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مقصود فراست خواه