نویسنده = محمد قهرمان زاده
تعداد مقالات: 9
4. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وصول مطالبات بانک کشاورزی در شهرستان مراغه: کاربرد مدل لاجیت ترتیبی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-55

10.22059/ijaedr.2016.58833

محمد قهرمان زاده؛ اسماعیل پیش بهار؛ محرم عین اللهی؛ رویا فردوسی


6. بررسی آثار ناپایداری و نوسانات تجاری کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 299-310

10.22059/ijaedr.2015.54896

اسماعیل پیش بهار؛ جلال رحیمی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمانزاده


8. زمینه‌یابی ایجاد بیمه شاخص آب‌و‌هوایی پیشنهادی در محصول گندم دیم شهرستان اهر

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 383-393

10.22059/ijaedr.2014.52174

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ سمیرا افراسیابی؛ جواد حسین زاد؛ باب اله حیاتی


9. اندازه‌گیری آثار رفاهی افزایش قیمت انواع گوشت بر خانوارهای شهری ایرانی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 201-209

10.22059/ijaedr.2013.36708

محمد قهرمان زاده؛ فاطمه انصاری؛ آزاده فلسفیان؛ رویا فردوسی