نویسنده = رضا موحدی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 123-136

رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ صحرا محمدی مهر