نویسنده = رضا موحدی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی شاخصهای حکمرانی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران : کاربرد چارچوب حکمرانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دشت همدان-بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22059/ijaedr.2021.313265.668972

منصوره صرامی فروشانی؛ حمید بلالی؛ رضا موحدی


3. تاثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 123-136

10.22059/ijaedr.2017.62014

رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ صحرا محمدی مهر